Alfa Coaching Team

Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania zaprasza do współpracy w zakresie consultingu

Analizujemy

Badamy obszary problemowe i wąskie gardła.

Wdrażamy

Przeprowadzamy wdrożenia i szkolenia dla zespołu.

Optymalizujemy

Dostosowujemy i konfigurujemy dążąc do ideału.

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

GRUPY ALFA

GRUPA

ALFA

Pion

Consultingowy

Pion

Szkoleniowy

PION

GIER SYMULACYJNYCH

PION

E-LEARNINGU

Promujemy praktyczne rozwiązania we wszystkich obszarach logistyki i zajmujemy się ich wdrażaniem. Nasz potencjał i doświadczenie sprawiły, że z sukcesem i przy użyciu najnowocześniejszych metod i narzędzi kształcimy w zakresie wiedzy logistycznej. Zasięg naszego oddziaływania obejmuje wszystkie branże gospodarki, na różnych szczeblach decyzyjnych